Advokátní kancelář Mgr. Kateřiny Chocholové poskytuje klientům komplexní právní poradenství v řadě právních oblastí, zejména pak v oblasti práva občanského, práva obchodního, práva pracovního a práv k nemovitostem.  V rámci těchto oborů zajišťuje právní servis spočívající v:

  • telefonických / osobních / e-mailových konzultacích k určité problematice
  • vypracování písemných stanovisek či rozborů ke konkrétním otázkám
  • návrhu řešení či postupu v dané situaci
  • přípravě smluvní či jiné dokumentace
  • jednání s protistranou
  • vymáhání pohledávek a v zastupování před obecnými nebo rozhodčími soudy či správními orgány

Cílem advokátní kanceláře je maximální spokojenost klienta. V zájmu dosažení tohoto cíle klade kancelář velký důraz na osobní přístup ke klientovi a na kvalitu a časovou flexibilitu při poskytování právních služeb. Zachování absolutní diskrétnosti a ochrana poskytnutých osobních údajů jsou samozřejmostí.